BigHand | 手工店 Shopify家居主题 theme

兴传统手工艺品与改进的设计,展示您的创作杰作,5个主页设计。

特点

 • 强大自定义
 • 自动调价
 • 大型菜单
 • 快速查看产品颜色
 • 只能快速查看
 • 高级导航
 • 页眉和页脚选项
 • 无限颜色
 • SEO
 • “New”, “Hot”, “Sale”… 标签
 • 多货币
 • 高级布局选项
 • 订阅
 • Responsive & Retina 支持
 • 下拉购物车
 • 多个风格
 • Ajax 愿望清单
 • Ajax 分页
 • Ajax平铺和列表
 • 一键安装演示
 • HTML5 & CSS3 & Sass CSS
 • 说明文档

发表评论